กิจกรรมร่วมสนุก
    
     Panasonic VR Caravan 2018
      31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561
     Mitsubishi caravan 2018

      27 - 30 เมษายน 2561
     Daikin caravan 2018

      23 - 25 เมษายน 2561
     แอลจีสงกรานต์เฟสติวัลเซลส์

      1- 30 เมษายน 2561
     Samsung Grand Sale 2017

      11-20 สิงหาคม 2560
     Lg Live Extravaganza Life 30 Jul 2016

      30 กรกฎาคม 2559
     Panasonic Sky Caravan

      3 - 5 มิถุนายน 2559
     Samsung Summer Sale
ลดประชดแดด
      9 เมษายน 2559
     นักศึกษา วิชา
การบริหารช่องทางการตลาด
เข้าฟังบรรยายการทำธุรกิจ
      31 มีนาคม 2559
     Vitchusin Cooking Club
by Panasonic
      19 มีนาคม 2559
     Vitchusin Cooking Club
by Philips
     20 กมุภาพันธ์ 2559
     วิชชุสินลดแหลกแจกรัก
      13 - 14 กมุภาพันธ์ 2559
     Krungsri Consumer &
Mobile Expo 2015
     10 - 13 ธันวาคม 2558
     Vitchusin Big Sale
      6 - 7 ธันวาคม 2558
     Panasonic Cooking club
     20 - 27 พฤศจิกายน 2558
     Vitchusin Health & Beauty
      3 ตุลาคม 2558
     Vitchusin Samsung Expo 2015
     29 สิงหาคม 2558
     MITSUBISHI CARAVAN
      4-5 เมษายน 2558
     HP Hot Promotion
     14-21 มีนาคม 2558
     โปรโมชันอั่งเปาตรุษจีน
      กุมภาพันธ์ 2558
     Electrolux Grand Sale 2015
     22 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558
     เทศกาลแห่งความสุข TOSHIBA 2015
     7 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2558