ติดต่อเรา
    
 
Map Center
 
 
Google Map
 
 
  แบบฟอร์ม สอบถาม  
 

*หัวข้อ :

*ข้อความที่ต้องการส่ง :

*ชื่อ ผู้ส่ง :

อำเภอ :
จังหวัด :
เบอร์โทรศัพท์ :
*E-mail :

*ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

 

 

แผนกบุคคลและประชาสัมพันธ์

   โทรศัพท์ : 074-340340 ต่อ
       บุคคล                    5454
       ประชาสัมพันธ์       5401-2,5474
   มือถือ : 088-7836722

---------- ---------- ----------

แผนกขาย :
   สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อความบันเทิง

   โทรศัพท์ : 074-340340 ต่อ

   ยี่ห้อ
       Panasonic               5162
       Sharp,Provision      5163
       LG                             5165
       Sony                         5167

       AJ                              5168
       Samsung                  5169
       TCL                           5172
       Toshiba,Aconatic     5173
       Pioneer,NAD            5178

       Camera         5167
       Projector       5174

---------- ---------- ----------

แผนกขาย :
   สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

   โทรศัพท์ : 074-340340 ต่อ

   ยี่ห้อ
       Philips,Tefal        5233
       Electrolux             5261
       LG                         5262
       Sharp                    5263
       Hitachi                  5264
       Samsung              5265
       Toshiba,Haier      5266
       Panasonic            5268
       Mitsubishi             5269

---------- ---------- ----------

แผนกขาย :
   สินค้าไอที,คอมพิวเตอร์

   โทรศัพท์ : 074-340340 ต่อ

       Computer           5154,5159
       Smartphone       5171
       True-shop           5181-3

---------- ---------- ----------

แผนกจัดส่งสินค้า

   โทรศัพท์ : 074-340340 ต่อ 5140-2

---------- ---------- ----------

แผนกศูนย์บริการ   Link Service

   โทรศัพท์ : 074-340340 ต่อ 5562-9